Advokasi @ Program Jalinan Kasih 2

Aktiviti terkini |15 Februari 2019

Tempat Aktiviti:
Dataran Padang Kubu

Tujuan :
• Membentuk peserta yang mampu bekerjasa dan mampu menyesuaikan diri dalam sebuah kumpulan.
• Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai aktiviti.
• Memupuk semnagat kerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
• Mengeratkan silaturrahim serta mewujudkan persahabatan serta kemesraan penduduk kampung dengan agensi kerajaan dan NGO yang berada di daerah Kemaman.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat menjalankan program hasil gabungan NGO di daerah Kemaman.
• Mempromosikan Pusat Internet daerah Kemaman kepada pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan yang tertentu.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :