PROGRAM SAYANGI PUSAT INTERNET ANDA

Aktiviti terkini | 12 Januari 2019

Tempat Aktiviti:
PUSAT INTERNET PADANG KUBU

Tujuan :
• Memberi kesedaran untuk mempertingkatkan kebersihan dan keindahan Pusat Internet
• Memupuk perasaan prihatin dan tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kebersihan
• Meningkatkan kesedaran dan motivasi terhadap kebersihan dan keceriaan PI
• Mengeratkan silaturrahim antara ahli dan juga bukan ahli Pusat Internet.
Kelebihan Aktiviti :
• Dapat memberi motivasi kepada pelajar dan orang dewasa tentang tanggungjawab mereka menjaga kebersihan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :